Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Disclaimer

© 2017 Rijnruiters Nieuwegein

Eigendom (inclusief intellectuele eigendomsrechten) 

De website inclusief alle onderdelen, zoals gebruikte teksten, beeldmateriaal en software, zijn eigendom Paarden Sport Vereniging Rijnruiters te Nieuwegein, hierna te noemen "Rijnruiters". 

Het zonder uitdrukkelijke toestemming van "Rijnruiters" kopiëren of gebruiken van (onderdelen van) de site is derhalve niet toegestaan.

Aansprakelijkheid

Wij betrachten de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het samenstellen van de site.

Het kan echter voorkomen dat zich in de informatievoorziening op de site fouten of onvolkomenheden voordoen.

Dit kan het gevolg zijn van veranderingen op de website, misinterpretaties en/of doordat de aangeleverde informatie gevoelig is voor mutatie. "Rijnruiters" kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor eventueel daaruit voortvloeiende schade (direct en indirect). Daarnaast behouden wij ons het recht voor om de inhoud van de site zonder enige kennisgeving vooraf en met onmiddellijke ingang aan te passen.

Gezien de aard en het karakter van rijnruiters.nl en menmarathonhouten.nl zullen wijzigingen, correcties, verbeteringen en/of veranderingen regelmatig plaatsvinden.

Op rijnruiters.nl kunnen zich verschillende links naar andere partijen bevinden.

Hoewel er zorgvuldig wordt omgegaan met het plaatsen van dergelijke (door)gelinkte websites, aanvaardt "Rijnruiters" op geen enkele manier verantwoording voor de content daarvan.

Voor vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze disclaimer kunt u contact opnemen met Paarden Sport Vereniging Rijnruiters.

PSV De Rijnruiters